arĥitekturo

архітэктура

Esperanto-Belarusian dictionary. 2008.

Look at other dictionaries:

 • arhitektúra — e ž (ȗ) 1. umetnost oblikovanja prostora, stavbarstvo: arhitektura, kiparstvo in slikarstvo so tesno povezane likovne discipline // veda o tem: predava arhitekturo / pog. vpisal se je na arhitekturo ljubljanske univerze oddelek za to vedo 2.… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • Esperanto phonology — The creator of Esperanto, L. L. Zamenhof, did not specify phonemic phonetic correspondences for his language. Instead, he simply described the orthography as one letter, one sound . Literally interpreted, this is impossible: Every language has… …   Wikipedia

 • arhitékt — a m (ẹ̑) strokovnjak za arhitekturo: razpisati mesto inženirja arhitekta; razstava likovnikov in arhitektov / filmski, gledališki, pejsažni, vrtni arhitekt; arhitekt urbanist …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • arhitékten — tna o prid. (ẹ̑) nanašajoč se na arhitekte ali arhitekturo: arhitektni kader; arhitektna stroka / arhitektna revija …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • arhitéktka — e ž (ẹ̑) strokovnjakinja za arhitekturo …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • arhitéktski — a o prid. (ẹ̑) nanašajoč se na arhitekte ali arhitekturo: arhitektski naraščaj; arhitektska zamisel stavbe / arhitektski tehnik …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • arhitektúren — rna o prid. (ȗ) nanašajoč se na arhitekturo: arhitekturni prostor; arhitekturna umetnost / arhitekturni objekt; arhitekturna kompozicija, plastika / arhitekturni koncept stavbe arhitektúrno prisl.: arhitekturno zanimiva gradnja …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • celôtnosten — tna o prid. (ó) knjiž. nanašajoč se na celotnost: celotnosten pogled na svet celôtnostno prisl.: dojemati arhitekturo celotnostno …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • fakultéta — e ž (ẹ̑) učno znanstvena enota univerze: vpisal se je na medicinsko fakulteto; diplomiral je na filozofski fakulteti; pravna fakulteta; fakulteta za strojništvo; predstojnik fakultete; slušatelj fakultete za arhitekturo; profesor na ekonomski… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • grádbeništvo — a s (ȃ) dejavnost, ki se ukvarja z gradnjo, zidanjem: v kmetijstvu in gradbeništvu so dosegli lepe uspehe / v tehniki gradbeništva so precej pred nami // veda o gradnji, zidanju: študirati gradbeništvo; fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • gradíteljstvo — a s (ȋ) dejavnost graditeljev: graditeljstvo se razvija v arhitekturo industrijske dobe / razdvojenost med teorijo in praktičnim graditeljstvom …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.